pink style

از رنگ دوست داشتنی صورتی که جزو رنگ های ترند این فصل است

در کنار سفید و قرمز استفاده کنید و یک ترکیب رنگی زیبا و دخترونه رو بوجود بیاریید.